Маркетинг

Маркетинг – това е изкуството да превръщаш нуждите на хората и компаниите в стоки и услуги от определен тип в потребителско търсене. Като цяло, той решава същата задача, като бизнеса, той – е душата на бизнеса. Като всяко друго изкуство, маркетинг изисква владеене на определени техники. Без това, всеки бизнес рано или късно е обречен на провал.
Маркетингът проучва състоянието на пазара, наличието на търсене и предлагане на един или друг продукт, ценова политика и, разбира се, начините за повишаване на търсенето на предлаганите от компанията стоки и услуги. Маркетингът е необходим не само за продажба на стоки, но също и за отговаряне на нуждите на потребители, създаване на такива продукти, което хората искат да видят по рафтовете на магазините.

Скриптове-за-продажби-по-телефона-–-техники-примери-и-шаблони-за-ефективни-обаждания 0

Скриптове за продажби по телефона – техники, примери и шаблони за ефективен маркетинг

Добре дошли! В тази статия ще говорим за такъв инструмент за продажби по телефона, като скрипт. Днес ще разберете: Какво е скрипт за разговор с клиента по телефона; Как да си направим скрипт за...